Wystawa Ernst Stewner

with Brak komentarzy

Wystawa Ernst Stewner – niemiecki fotograf Polski to prezentacja dorobku znakomitego niemieckiego fotografa pracującego w międzywojennej i okupacyjnej Polsce.

Odnaleziony i przekazany do Instytutu im. Herdera w Marburgu zbiór liczący blisko 2000 negatywów jego autorstwa przedstawia widoki polskich miast i krajobrazów, a także portrety ludności wiejskiej różnych krain etnograficznych, stanowiąc unikatowy dokument pod względem artystycznym, ale także historycznym i społecznym. Zachowane negatywy fotografii Stewnera wielokrotnie prezentują miejsca już nieistniejące albo nieodwracalnie zmienione poprzez działania podczas II wojny światowej lub wydarzenia powojenne, są tym samym bezcennym źródłem wiedzy o ich dawnym wyglądzie i charakterze.

stewner

Zbiór negatywów Ernsta Stewnera został odkryty wiosną 2010 r. w Berlinie w prywatnym archiwum córki artysty Uty Perrey. Materiały te zostały wywiezione przez Stewnerów z Poznania zapewne w końcu 1944 r. lub na początku 1945 r. w obawie przed zbliżającą się Armią Radziecką. Od tego czasu znajdowały się w prywatnym archiwum rodzinnym i nigdy nie były udostępniane. Dzięki współpracy pomiędzy rodziną Ernsta Stewnera, Instytutem im. Herdera w Marburgu i Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu zbiór ten został opracowany i po raz pierwszy zostanie upubliczniony w formie wystawy, której towarzyszyć będzie obszerna publikacja.

Ernst Stewner (1907-1996) urodził się na Wołyniu. Świadomy swego niemieckiego pochodzenia zdecydował się na życie w międzywojennej Polsce, biorąc aktywny udział w polskim życiu artystycznym tamtego czasu. W momencie wybuchu wojny przejął największe na terenach II Rzeczpospolitej atelier fotograficzne K. Gregera, którego właściciel został wysiedlony z Poznania na tereny Generalnego Gubernatorstwa. Koniec wojny zmusił jednak Stewnera do opuszczenia Polski i wyjazdu do Niemiec, gdzie mieszkał już do końca życia. Stopniowo wycofywał się z życia fotograficznego, a jego dorobek artystyczny uległ z czasem zapomnieniu.

Wystawa Ernst Stewner – niemiecki fotograf Polski jest pierwszą tak obszerną prezentacją prac Ernsta Stewnera. Prezentowany jest na niej wybór ok. 160 fotografii, zarówno oryginalnych odbitek, jak i współczesnych zdjęć wykonanych z odnalezionych negatywów. Materiał podzielony został na grupy tematyczne obejmujące Poznań, polskie miasta, Wielkopolskę, fotografie etnograficzne i portrety.

W związku z wystawą powstał również dwujęzyczny album poświęcony życiu i twórczości Ernsta Stewnera. Publikacja przygotowana przez Instytut im. Herdera w Marburgu oraz Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu zawiera, oprócz tekstów, esejów, opracowań poświęconych twórczości Stewnera autorstwa polskich i niemieckich badaczy oraz historyków sztuki: dra Macieja Szymanowicza, dr Miriam Arani, dra Dietmara Poppa, prof. Anny Wolf-Powęskiej, dra Piotra Korduby i dra Franka Stewnera, przekrojowy wybór ok. 160 fotografii artysty.

Wystawie towarzyszy także cykl edukacyjny poświęcony dziedzictwu kulturowemu pogranicza, historii fotografii oraz historii polsko-niemieckich relacji na przestrzeni ostatnich 80 lat. Podczas wykładów, dyskusji, oprowadzań kuratorskich, zajęć praktycznych i gry miejskiej poruszone zostaną takie tematy jak: fotografia polska i niemiecka w latach międzywojennych, dorobek Ernsta Stewnera na tle historii fotografii, życie codzienne w międzywojennym Poznaniu, propaganda fotograficzna na okupowanych ziemiach w Polsce, relacje artystyczne Poznania i Niemiec w I połowie XX w. oraz rola niemieckiego szkolnictwa artystycznego i architektonicznego w kształtowaniu się sztuki w Poznaniu i w Wielkopolsce w XIX i na początku XX w. Działania będą adresowane zarówno do młodzieży szkolnej, studentów, jak i dorosłych.

Kierownik projektu: dr hab. Piotr Korduba
Kurator wystawy: Wojciech Luchowski

Wystawa pod patronatem honorowym: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec oraz Prezydenta Miasta Poznania.

Więcej informacji: http://www.zamek.poznan.pl/news,pl,6,4757.html