Rynek Sztuki – Sztuka Rynku – Badanie 2013

with Brak komentarzy

Wszelkie badania rynku to dobre źródło informacji jak zachowuje i kształtuje się rynek dzieł sztuki.

ryneksztuki-sztukarynku-2013W 2013 roku zostało opublikowane badanie rynku sztuki przeprowadzone przez firmę Deloitte. W badaniu zajęto się ogólnie rynkiem sztuki od strony ogólnych cech rynku.

Opracowanie jest dość ciekawe a zostało przeprowadzone wśród galerii, mecenasów sztuki oraz samych kolekcjonerów. Jeśli chcesz przeczytać opracowanie znajduje się ono tutaj: [Badanie Rynku Sztuki].